Belastingtips bedrijfsfeest, personeelsfeesten, bedrijfsuitjes, personeelsreizen

Vergoedingen aan de individuele werknemer voor de personeelsvereniging zijn in principe niet vrijgesteld en moeten dus als loon in aanmerking worden genomen.

Bedragen die de werkgever rechtstreeks doet toekomen aan de personeelsvereniging vallen in principe niet onder de hierboven genoemde beperking.
Bij dit laatste moet echter wel rekening worden gehouden met uitkeringen uit een ‘derdenfonds’ waarin de werkgever de laatste 5 jaren evenveel of minder heeft bijgedragen dan de werknemers.
Uitkeringen mogen uit zo’n fonds zeker niet worden gedaan als ze verband houden met ziektekosten, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden.
Bij dit soort fondsen moeten dus de totale bijdragen van werknemers en de bijdrage van de werkgever precies gelijk zijn.
Ook is het mogelijk dat een ‘derdenfonds’ een uitkering doet die belast zou zijn geweest als de werkgever deze rechtstreeks aan de werknemer had gedaan. In dat geval kan de werkgever alsnog inhoudingsplichtige worden aangemerkt op basis van artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965.

Bijdragen in de kosten van bedrijfsfeesten, personeelsfeesten en dergelijke kunnen onbelast worden verstrekt. Hieronder kan ook worden verstaan personeelsreizen en bedrijfssportdagen.
In principe dienen de bijdragen van de werkgever als loon voor de werknemer te worden aangemerkt, doch indien de waarde van de verstrekking per kalenderjaar minder dan € 340,– bedraagt, wordt de verstrekking niet belast.
Als er sprake is van een activiteit in het kader van een jubileum dan geldt voor dat jaar een vrijstelling van € 454,– per werknemer.
Onbelast bekostigen
Voorwaarde is wel dat de activiteit of voorziening openstaat voor driekwart van de werknemers. Het criterium van driekwart mag ook worden gerelateerd aan een organisatorische of functionele eenheid. Dus snoepreisjes van het managementteam kunnen op deze manier ook onbelast worden bekostigd.
Van belang is dat driekwart van de personeelsleden had kunnen deelnemen het gaat dus niet om het werkelijke aantal dat heeft deelgenomen. Indien de waarde van de voorzieningen hoger is dan het vrijgestelde bedrag dan is het meerdere belast als loon.

Neem vrijblijvend contact op met Nettax