Nieuws

Home/Nieuws

Bedrijf financieren in coronatijden

Er is meer dan alleen crowdfunding. We zien dat het landschap van het ophalen van werkkapitaal en investeren in bedrijven aan het veranderen is. Crowdfunding wordt als financieringsmiddel steeds populairder bij veel ondernemers in het MBK, maar er zijn meer alternatieven en in sommige situaties ook beter denken wij. Werkkapitaal in coronatijden Als ondernemer moet [...]

2020-05-11T11:05:49+02:0011-05-2020|Advies artikelen, Nieuws|

Energie Investeringsaftrek op zonnepanelen nu ook voor kleinere ondernemingen

Volgens de Zonneladder uit het klimaatakkoord dienen er in eerste instantie zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te worden geïnstalleerd. Ook ondernemers worden opgeroepen om te investeren in zonnepanelen op hun daken. Om dit in fiscaal opzicht te stimuleren is de ondergrens voor de de toepassing van de Energie Investeringsaftrek (EIA) naar beneden gebracht naar 15.000 [...]

2020-03-04T09:01:18+01:0004-03-2020|Nieuws|

Crowdfunding? Dat doe je als ondernemer zelf!

 Crowdfunding is een vorm van financieren. Een (grote) groep mensen investeert in een kapitaalbehoefte van een onderneming, instelling of initiatief. Crowdfunding wordt als financieringsmiddel steeds populairder, omdat banken steeds vaker weigeren om een investering voor 100 procent te financieren. Een ondernemer moet dus creatief zijn om aan geld te komen als hij zelf geen buffers [...]

2017-03-01T12:43:00+01:0001-03-2017|Nieuws|

Uitstel werking Wet DBA tot 2018

Uitstel werking Wet DBA tot 2018 “Laat u geen pepernoten in de ogen strooien”. Op 18 november jl. heeft het kabinet besloten om de werking van de Wet DBA uit te stellen. Wat betekent dit nu eigenlijk? Stand van zaken Per 1 mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden en zullen veel ZZP-ers [...]

2016-11-25T16:02:10+01:0025-11-2016|Nieuws|

Pensioen bij eigen BV verdwijnt

Vanaf 1 januari 2017 is het pensioen in eigen beheer (hierna: PEB) niet meer. Dit is onderdeel van de kabinetsplannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Het PEB wordt uit gefaseerd vanaf 2017. In dit artikel gaan wij kort in op het PEB om vervolgens uitgebreid stil te staan bij de voorgestelde uitfasering. Pensioen in eigen [...]

2016-10-14T15:00:52+02:0014-10-2016|Nieuws|

Bedrijfsopvolging via de CV

De commanditaire vennootschap (hierna: CV) steeds meer in trek bij bedrijfsopvolging. Dit heeft er mee te maken dat door gebruik te maken van de CV veel belasting kan worden bespaard. Bovendien is het relatief gemakkelijk op te zetten. In dit artikel zetten wij in hoofdlijnen uiteen hoe bedrijfsopvolging via een CV plaats vindt. De CV: [...]

2016-10-14T14:59:55+02:0014-10-2016|Nieuws|

Prinsjesdag 2016

U vind hieronder een uitgebreid bericht over de voorgestelde wijzigingen binnen belastingland. Het bericht is opgemaakt door Register Belastingadviseurs. Klik hier voor het bericht over de Prinsjesdagspecial 2016

2016-09-22T13:47:23+02:0022-09-2016|Nieuws|

Voordelig ondernemer vanuit een huurwoning!

Recent is er nogal wat stof opgewaaid door een uitspraak van de Hoge Raad. Het ging in de uitspraak over een ondernemer die vanuit zijn huurwoning opereerde. De ondernemer in kwestie had zijn volledige huur als aftrekpost opgenomen. De belastingdienst vond dit niet kunnen en is hierover een procedure gestart. De Hoge Raad heeft uitsluitsel [...]

2016-09-02T11:40:59+02:0002-09-2016|Nieuws|

Kleine BV of micro-BV?

Wat is een micro-BV? Criteria gewijzigd. Per 1 november 2015 zijn de groottecriteria van kleine, middelgrote en grote BV’s gewijzigd (artikel 2:396, lid 1 BW) . Lastenverlichting. Daarnaast is er een nieuwe categorie rechtspersoon toegevoegd, de micro-BV, met als doel lastenverlichting. Zo geniet de micro-BV vrijstellingen, zowel in de inrichting van de jaarrekening als in de publicatiestukken. Maar wat [...]

2019-03-15T15:42:15+01:0002-08-2016|Nieuws|