Nieuws

Home/Nieuws

Van de VAR naar de VUR – eindelijk dé oplossing voor ZZP-ers

 Recent is de VAR, verklaring arbeidsrelatie, afgeschaft door de belastingdienst. Dit heeft met name voor ZZP-ers enorme gevolgen. Opdrachtgevers konden voorheen vertrouwen ontlenen aan de VAR en waren daarmee verschoont van het betalen van loonbelasting en/of sociale premies als een ZZP-er werd ingehuurd. Door het verdwijnen van de VAR is deze zekerheid komen te vervallen [...]

2016-07-29T13:59:32+02:0029-07-2016|Nieuws|

Overdracht woning met voorbehoud huurrecht belast?

De overdracht van uw eigen woning aan uw kinderen kan gevolgen hebben voor de erf- en inkomstenbelasting. Wat heeft de Hoge Raad hierover beslist? Wat zijn de do’s-and-don’ts waar u op moet letten? Erfbelasting. U kunt uw eigen woning overdragen aan uw kinderen en deze aldus buiten uw toekomstige nalatenschap houden. Als u er zelf [...]

2019-03-15T15:42:15+01:0028-07-2016|Nieuws|

VAR-verklaring wordt vervangen door de BGL

De verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaat als het aan het huidige kabinet ligt vervangen worden door een nieuwe regeling, de beschikking geen loonheffing (BGL). De aanleiding hiervoor is dat het huidige VAR-systeem niet altijd even rechtvaardig uitpakt. Bovendien is er in de media de afgelopen tijd aandacht aan dit onderwerp besteed, wat er waarschijnlijk voor heeft [...]

2019-03-15T15:42:16+01:0024-09-2014|Nieuws|

Hoge Raad: Fiscus mag bij erfenis bedrijf extra voordeel geven

Is het terecht dat verwanten die sinds 2010 een bedrijf geërfd hebben, daarover extreem weinig belasting betalen? Ja, zegt de Hoge Raad In 2010 verhoogde toenmalig staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager de fiscale vrijstelling voor verwanten die een bedrijf erven. Tot één miljoen euro ondernemingsvermogen is er een volledige vrijstelling, daarboven geldt een [...]

2019-03-15T15:42:16+01:0025-11-2013|Nieuws|

Lager gebruikelijk loon door financiën bv

In concernsituaties moet u als directeur-grootaandeelhouder (dga) het gebruikelijk loon in principe per dienstbetrekking bepalen. De specifieke financiële situatie van een bv kan echter een reden zijn om het gebruikelijk loon lager vast te stellen. Het gerechtshof in Amsterdam vond dat daar in dit geval sprake van was. Op basis van de gebruikelijkloonregeling moet een [...]

2016-05-20T11:15:13+02:0022-11-2013|Nieuws|

Fiscus voert depotstelsel per 1 juli 2014 in

Bij het inhuren van flexkrachten via een uitzendbureau, detacheringsbureau of onderaannemer, kan de fiscus uw onderneming aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en BTW van deze uitlener. Het gebruik van een geblokkeerde-rekening (g-rekening) moet dat voorkomen. Vanaf 1 juli 2014 moet het depotstelsel de plaats in gaan nemen van de g-rekening. De uitlener is in principe [...]

2016-05-20T11:14:41+02:0022-11-2013|Nieuws|

Intergratieheffing wordt afgeschaft

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag het Belastingplan 2014. In dit plan is een aantal voorgestelde fiscale maatregelen opgenomen die van belang zijn voor de vastgoedmarkt. De belangrijkste betreffen de afschaffing van de zogenoemde BTW-integratieheffing per 1 januari 2014. De integratieheffing houdt kort gezegd in dat wanneer een ondernemer zelf een pand bouwt en dit vervolgens [...]

2016-05-20T11:15:48+02:0003-10-2013|Nieuws|