Indien een werkgever een fiets aankoopt en verstrekt aan de werknemer dan is artikel 37 lid 2 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 van toepassing.
Indien de werkgever een bedrag € 749 gaat vergoeden aan de werknemer voor de aanschaf van een fiets dan is artikel 37 lid 1 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 van toepassing.
Zie onderaan voor het gehele artikel 37 van genoemde Uitvoeringsregeling.

Bij het verstrekken van een fiets in 2014 loopt de werkgever (die de fiets aankoopt) het risico dat de fiets niet meer geleverd kan worden in 2014. Derhalve zal de levering door de fietsdealer pas in 2015 kunnen worden gerealiseerd en dus pas in 2015 kan de werkgever daadwerkelijk de fiets verstekken aan de werknemer. In dat jaar is echter de Werkkostenregeling van toepassing en valt de verstrekking daaronder en moet maar worden afgewacht of men onder de vrijstelling van 1,2% uitkomt.

Gekozen zou kunnen worden voor de optie om de werknemer een fiets te laten kopen in 2014voor € 749 inclusief omzetbelasting en de nota door de werknemer alvast te laten betalen in 2014. Dan kan de werkgever deze nota nog in 2014 vergoeden aan de werknemer en is artikel 37 lid 1 van de Uitvoeringsregeling van toepassing. Het feit dat de fiets pas in 2015 wordt geleverd is niet van belang.

Een en ander is bevestigd door de Belastingdienst en door de organisatie Register Belastingadviseurs.
Bijkomend voordeel voor de werkgever is dat deze actie in het jaar 2015 extra ruimte creëert in het kader van de Werkkostenregeling.

Artikel 37. Fiets voor woon-werkverkeer

1.Tot de vrije vergoedingen behoren vergoedingen ter zake van de aanschaf van een fiets, voorzover de vergoeding niet meer bedraagt dan € 749, mits aan de in het vierde lid genoemde voorwaarden is voldaan.
2.Tot de vrije verstrekkingen behoort de verstrekking van een fiets, voorzover de waarde in het economische verkeer niet hoger is dan € 749, mits aan de in het vierde lid genoemde voorwaarden is voldaan.
3.Tot de vrije verstrekkingen behoort de terbeschikkingstelling van een fiets met een catalogusprijs welke niet hoger is dan € 749 inclusief omzetbelasting, mits aan de in het vierde lid genoemde voorwaarden is voldaan.
4.De voor de toepassing van het eerste, tweede en derde lid geldende voorwaarden zijn:
a. de werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer gebruik van de fiets;
b. in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren is ter zake van de aanschaf van een fiets geen vrije vergoeding betaald, en
c. in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren is als vrije verstrekking geen fiets verstrekt dan wel ter beschikking gesteld.
5.Tot de vrije vergoedingen behoren vergoedingen van niet meer dan € 82 in het kalenderjaar ten titel van met een fiets samenhangende zaken alsmede de vergoeding ter zake van een fietsverzekering, mits de werknemer op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer gebruik maakt van de fiets.
6.Tot de vrije verstrekkingen behoren verstrekkingen tot niet meer dan € 82 in het kalenderjaar van met een fiets samenhangende zaken alsmede de verstrekking van een fietsverzekering, mits de werknemer op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer gebruik maakt van de fiets.

Neem vrijblijvend contact op met Nettax