Hoewel het al weer even is geleden, maar de boetes voor het te laat inleveren van aangiftes zijn per 1 januari 2009 fors gestegen. Met name voor het te laat indienen van de aangifte vennootschapbelasting geldt dat de boete wel erg is verhoogd. Een kort overzicht.

De nieuwe boetebedragen luidden als volgt:
• Te laat indienen inkomstenbelasting en schenkings- en erfbelasting: € 226
• Boete bij tweede maal te laat indienen aangifte IB: € 984
• Boete te laat indienen vennootschapsbelasting: € 2.460 (zelfde boete bij eerste en tweede maal te laat)
• Bij stelselmatig te laat indienen (meer dan 2 maal) wordt de maximale boete van € 4.920 opgelegd.

Deze boetes worden niet direct opgelegd. Ten eerste is het zo dat als de belastingdienst uw aangifte binnen 7 dagen nadat u hem had moeten inleveren ontvangt, krijgt u geen boete. Ten tweede, de belastingdienst zal u als u geen aangifte heeft gedaan eerst een herinnering sturen. Als u dan geen aangifte doet, dan volgt er een boete.

De eerste keer dat u een aangifte inkomstenbelasting te laat indient, kunt u een boete van € 226 krijgen. Als u een tweede keer te laat bent, gaat de boete fors omhoog. De boete wordt dan € 984.

Ook in voor de te laat ingediende aangiftes vennootschapsbelasting geldt dat de boetes fors omhoog zijn gegaan. Voorheen bedroeg de boete, voor de eerste en tweede keer te laat, € 567. Dat was 50% van de toenmalige maximale boete van € 1.134. Deze 50% regel geldt nog steeds, maar het maximale boetebedrag is verhoogd naar € 4.920. Bij de eerste en tweede maal te laat indienen van de aangifte vennootschapsbelasting, krijgt u een boete van € 2.460. Dit is ongeveer 4 keer meer dan dat het was!

Er is dus een enorm verschil, ongeveer 10 keer zo groot, tussen de boete die wordt opgelegd bij de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, €226 vs € 2.460. Het is niet duidelijk waar dit vandaan komt. Mogelijk wordt de BV hier gediscrimineerd?!?

Wat te doen tegen een boete
De belastingdienst ziet de 50% regel (bij de aangifte vennootschapsbelasting) al als een korting voor de meeste redenen waarom een ingediende aangifte te laat kan zijn (te druk, even vergeten etc.). U moet dus wel met een heel speciale reden komen waarom de aangifte te laat is ingediend. Kortweg zijn er twee redenen die u kunt aanvoeren.

De eerste reden die u misschien nog kan aanvoeren is een “externe omstandigheid”. Ook dit wordt in de praktijk niet snel aangenomen. U kunt hierbij denken aan drastische gevallen als de enig boekhouder die zwaargewond in het ziekenhuis aan een infuus ligt.

De tweede reden die u nog kunt aanvoeren is het zogeheten AVAS; afwezigheid van alle schuld. U moet dan aan kunnen tonen dat u er in het geheel geen schuld aan had, dat de aangifte te laat is ingediend. Dit zal in de praktijk niet snel zo aanwezig zijn; u bent nog altijd zelf verplicht om aangifte te doen.

De oplossing voor dit alles is heel simpel: doe gewoon op tijd aangifte!

Neem vrijblijvend contact op met Nettax