Is het terecht dat verwanten die sinds 2010 een bedrijf geërfd hebben, daarover extreem weinig belasting betalen? Ja, zegt de Hoge Raad

In 2010 verhoogde toenmalig staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager de fiscale vrijstelling voor verwanten die een bedrijf erven. Tot één miljoen euro ondernemingsvermogen is er een volledige vrijstelling, daarboven geldt een vrijstelling van 83 procent.

Maar deze fiscale uitzonderingspositie wordt al enige tijd juridisch betwist. De successierechten op reguliere erfenissen zijn immers veel hoger en bedragen doorgaans tussen de 10 en 40 procent.

HOGE RAAD: hoge vrijstelling erfenis onderneming mag
Vrijdag deed de Hoge Raad uitspraak over deze kwestie. Het hoogste rechtscollege oordeelde dat de wetgever best onderscheid mag maken tussen het belasten van ondernemingsvermogen en het belasten van particulier vermogen.

De Hoge Raad gaat hiermee in tegen het advies van zijn belangrijkste adviseur, advocaat-generaal Robert IJzerman.

Volgens de Hoge Raad is niet iedere ongelijke behandeling in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dit geldt alleen als er geen “redelijke en objectieve” rechtvaardiging kan worden gegeven. Bij het onderscheid tussen de erfbelasting op particulier- en ondernemingsvermogen is dat niet het geval, volgens De Hoge Raad.

De extra ruime vrijstelling voor het erven van ondernemersvermogen is in 2010 in het leven geroepen om te voorkomen dat , vooral familiebedrijven, in liquiditeitsproblemen zouden komen. Deze bedrijven zijn van belang voor de groei van de werkgelegenheid en het behoud van de economische diversiteit.

Deze argumenten van de staat noemt de Hoge Raad “gerechtvaardigde doelstellingen”.

Diverse fiscalisten hadden berekend dat als de Hoge Raad de extra vrijstelling op geërfd vermogen uit een bedrijf ontoelaatbaar zou achten, er een navordering van de fiscus zou komen bij personen die sinds 2010 een bedrijf hebben geërfd. Volgens Het Financieele Dagblad had dat de staat een half miljard euro kunnen opleveren.

Neem vrijblijvend contact op met Nettax