Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag het Belastingplan 2014. In dit plan is een aantal voorgestelde fiscale maatregelen opgenomen die van belang zijn voor de vastgoedmarkt. De belangrijkste betreffen de afschaffing van de zogenoemde BTW-integratieheffing per 1 januari 2014.

De integratieheffing houdt kort gezegd in dat wanneer een ondernemer zelf een pand bouwt en dit vervolgens gebruikt voor BTW-vrijgestelde activiteiten (bijvoorbeeld de verhuur van woonruimte), hij BTW is verschuldigd over de totale voortbrengingskosten van het pand. Bekend was al dat het kabinet had besloten de integratieheffing voor woningcorporaties te laten vervallen. Het voorstel houdt echter een volledige afschaffing in van de integratieheffing voor alle sectoren en in alle gevallen.
Deze wijziging heeft zowel positieve als negatieve effecten. Kosten die zijn belopen zonder BTW, de aankoop van grond in de overdrachtsbelasting is daarvan het belangrijkste voorbeeld, worden dan niet alsnog belast met BTW. Het grote nadeel is dat de BTW op de bouwkosten niet meer in aftrek kan worden gebracht gedurende de bouw. Het financieringsvoordeel van de BTW op de bouwkosten, zal men dus niet langer hebben.

Neem vrijblijvend contact op met Nettax