Als ondernemer moet u voor 1 april 2011 aangifte doen over het jaar 2010 voor de inkomstenbelasting. Hierna volgen een aantal tips waar u gebruik van kan maken bij het doen van uw aangifte.


Op tijd!

Doe uw aangifte op tijd! Als u toch meer tijd nodig heeft, vergeet dan ook niet om uitstel aan te vragen. Het uitstel dat de belastingdienst aan u verleent zal in de meeste gevallen tot 1 juli 2011 zijn. Indien u nog meer tijd nodig heeft kan dit ook, maar dan moet u uw aangifte via een belastingadviseur doen. De meeste belastingadviseurs kunnen aanspraak maken op uitstel tot 1 mei 2012.

Elektronisch?
De belastingdienst heeft het liefst dat u elektronisch aangifte doet. Hiervoor heeft u echter wel een DigiD nodig. Als u daarover nog niet beschikt, of de gegevens daarvan kwijt bent, vraag dan op tijd een nieuwe DigiD aan.

Investeringen gedaan?
Heeft in 2010 investering gedaan, dan kunt nog gebruik maken van de versnelde afschrijvingsregels. Per 2012 veranderen deze regels. U kunt als u in 2010 een investering heeft gedaan, in 2 jaar afschrijven. Wees wel alert, de versnelde afschrijving geldt niet voor alle investering, voor bijvoorbeeld de aanschaf van een gebouw geldt de regeling niet.

Naast het versnelde afschrijven, heeft u als ondernemer ook recht op de investeringsaftrek. Dit is een percentage van het geïnvesteerde bedrag wat in mindering komt op uw winst. Het bedrag wordt lager naarmate de investering hoger is. Zo geeft een investering van €25.000 recht op 25%, een investering van €100.000 geeft recht op 12%. Een voorbeeld om het een en ander te verduidelijken.

Stel u heeft een nieuwe machine gekocht om in uw onderneming te gebruiken voor €30.000. U mag hierover in 2 jaar afschrijven. In 2010 schrijft u dus al direct de helft af, €15.000. Naast de versnelde afschrijving heeft u ook recht op de investeringsaftrek. Voor een bedrag van €30.000 geldt een percentage van 25%, dit betekent nog eens een aftrek van €7.500. De winst uit uw onderneming wordt in totaal verlaagd met €22.500. Dit is gunstig, u betaalt immers over uw behaalde winst belasting. Let wel: in de toekomst kunt ook minder afschrijven.

Ondernemingsaftrek
Als ondernemer heeft u recht op een aantal aftrekposten. Ook zijn er een aantal voorziening die specifiek voor ondernemers gelden. Vergeet niet om hier gebruik van te maken. U kunt hierbij denken aan herinvesteringreserve, oudedagsreserve, meewerkaftrek, MKB-winst vrijstelling en startersaftrek. Vraag een belastingadviseur naar de mogelijkheden.

Ook kunt u als ondernemer gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. U moet dan wel een “echte” ondernemer zijn (dit geldt overigens ook voor een aantal van eerdergenoemde aftrekposten). Dat betekent dat u minimaal 1225 uur in 2010 aan uw onderneming (50% van de 1225 uur moeten echte ondernemersactiviteiten zijn, bijhouden van de boekhouding telt bijvoorbeeld niet als echte ondernemersactiviteit) heeft besteed. Houdt er wel rekening mee dat u slechts van de zelfstandigenaftrek gebruik kan maken als u winst heeft gemaakt. Heeft u geen winst gemaakt, dan mag u wel de zelfstandigenaftrek doorschuiven naar een later jaar waarin u wel winst maakt. Dit mag maximaal 9 jaar vooruit worden gewenteld.

Voor een startende ondernemer geldt een iets andere regeling voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt voor startende ondernemers nog eens verhoogd. Voor een startende ondernemer geldt dat de zelfstandigenaftrek en de verhoging altijd in aanmerking worden genomen. Ook als de ondernemer in dat jaar verlies lijdt.

Neem vrijblijvend contact op met Nettax