Uitstel werking Wet DBA tot 2018
“Laat u geen pepernoten in de ogen strooien”.

Op 18 november jl. heeft het kabinet besloten om de werking van de Wet DBA uit te stellen. Wat betekent dit nu eigenlijk?

Stand van zaken
Per 1 mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden en zullen veel ZZP-ers en andere ondernemers moeten werken met zogenaamde voorbeeldovereenkomsten. Deze voorbeeldovereenkomsten moeten er voor zorgen dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt. In de toekomst zal dus alleen een juiste overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen voorkomen dat er geen loonheffing en sociale lasten dienen te worden ingehouden.
Ondanks de geruststellende woorden van de Staatssecretaris heerst er zowel bij opdrachtgevers en opdrachtnemers grote onrust! Opdrachtgevers vrezen dat als achteraf blijkt dat er volgens de Belastingdienst toch sprake is van een arbeidsovereenkomst, zij aansprakelijk zijn voor de dan ten onrechte niet ingehouden loonheffingen, premies sociale verzekeringen en eventuele pensioenbijdragen. En dan nog maar te zwijgen over de op te leggen boetes!

Afgesproken overgangsperiode tot 1 mei 2017 nu uitgesteld tot 2018
Afgesproken was dat er een soort “overgangsperiode” zou komen van 1 mei 2016 tot aan 1 mei 2017. Vanaf 1 mei 2016 dient u als opdrachtgever en opdrachtnemer te werken volgens de nieuwe regels. Doch tot 1 mei 2017 krijgen partijen de tijd om hun werkwijzen en afspraken eventueel aan te passen.
De Belastingdienst gaat in deze periode wel controleren, maar zal terughoudend zijn met het opleggen van sancties wegens overtreding van de nieuwe wetgeving.
Op 18 november jl. is door het kabinet besloten om deze overgangsperiode te verlengen naar minimaal het jaar 2018.

Wat gaat nu gebeuren?
Laat één ding duidelijk zijn: de Wet DBA is aangenomen en is en blijft van kracht!
Of deze wet gehandhaafd blijft, is voorbehouden aan de politieke partijen die daar over gaan na de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017.
Het is alleen de overgangsperiode die wordt opgerekt naar het jaar 2018.
Dus er dient nog steeds te worden gewerkt met een juiste overeenkomst.
In deze (verlengde) periode zal de Belastingdienst terughoudend zijn met het opleggen van naheffingen en boetes, “met uitzondering voor de echte kwaadwilligen”, zo zegt onze Staatssecretaris Wiebes.

Verandert er eigenlijk wel iets?
Het lijkt een mooi sinterklaascadeau van ons kabinet, wat leuke pepernoten zo kort voor 5 december. Vergist u echter niet: er verandert eigenlijk weinig.
De Wet blijft de Wet, alleen de toegezegde overgangsperiode wordt
verlengd.

Wat moeten we verstaan onder de benaming “kwaadwilligen”?
Volgens de Staatssecretaris zijn dat zelfstandige ondernemers (enkel in naam) en opdrachtgevers die duidelijk een werkgevers-werknemersrelatie hebben en waarbij dus geen sprake is van zelfstandig ondernemen.
Wie gaat beoordelen of er sprake is van een werkgevers-werknemersrelatie en op basis van welke criteria? Juist: de pieten van de Belastingdienst (voor zover nog aanwezig na 1 januari 2017) en wel op basis van de bestaande voorwaarden.
Dus als een opdrachtgever of zelfstandige volgens de ambtenaren van de Belastingdienst niet voldoet aan de huidige Wet DBA en de daarmee samenhangende regelingen kunt u zomaar worden aangemerkt als een ”kwaadwillige”!

Wat nu te doen?
Als zelfstandige en opdrachtgever rest u niets ander dan door te gaan met de toepassingen van deze Wet en “DBA-proof “ overeenkomsten af te sluiten, waarbij de door de Belastingdienst gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten nog de meeste zekerheid lijken te bieden.
In nijpende situaties kan een ZZP-BV (bijvoorbeeld volgens het Uniforce model) een oplossing zijn.

Het wordt nu hoog tijd dat de politiek echt de de definities “loondienst” en “ondernemerschap” gaat herzien. De definities stammen ver uit de vorige eeuw en zijn aan vernieuwing toe. De naderende verkiezingen geeft u als ondernemer echter ook de kans om uw stem te laten gelden en na te gaan welke partij nu daadwerkelijk dit probleem wil oplossen.

Geen pepernoten maar echte oplossingen a.u.b.!

Neem vrijblijvend contact op met Nettax