Recent is de VAR, verklaring arbeidsrelatie, afgeschaft door de belastingdienst. Dit heeft met name voor ZZP-ers enorme gevolgen. Opdrachtgevers konden voorheen vertrouwen ontlenen aan de VAR en waren daarmee verschoont van het betalen van loonbelasting en/of sociale premies als een ZZP-er werd ingehuurd. Door het verdwijnen van de VAR is deze zekerheid komen te vervallen voor opdrachtgevers en is men dus ook een stuk terughoudender geworden om ZZP-ers in te huren.

Geen VAR meer: en nu? Een nieuwe situatie vraagt om een nieuwe oplossing!

De VAR is vervangen door de Wet DBA. De nieuwe gedachte van de fiscus is om modelovereenkomsten te hanteren waaruit volgt dat een ZZP-er wel of niet in loondienst is. Uiteindelijk is dit een heel gedoe en het geeft geen echte zekerheid voor de opdrachtgevers om ZZP-ers in te huren dat de opdrachtgevers daadwerkelijk zijn gevrijwaard van het betalen van loonbelasting en/of sociale premies. De oplossing die wij bieden is een nieuwe verklaring, de VUR, welke hiervoor wel 100% zekerheid geeft.

De VUR – vrijwaring voor opdrachtgevers, maar wat is het?

VUR staat voor Verklaring Uniforce Registratie. Net-account werkt samen met de organisatie Uniforce om een dergelijke registratie te bemachtigen. De VUR bestaat uit twee delen, het eerste deel wordt afgegeven door Uniforce en het tweede deel wordt door de belastingdienst afgegeven. Als een opdrachtgever beide delen plus een kopie legitimatiebewijs van de ZZP-er in haar administratie heeft, is zij altijd gevrijwaard van inhoudingen loonheffing etc.!

Hoe gaat het in zijn werk?

De oplossing bestaat erin dat een ZZP-er een eigen BV opricht. Tegenwoordig kan je een BV oprichten waarbij er slechts één euro hoeft te worden gestort. De enige kosten voor het oprichten van een BV zijn de notariskosten (ca. € 500). Vervolgens komen 20% van de aandelen in handen van Uniforce en 80% van de aandelen gaan naar de ZZP-er. De aandelen die Uniforce krijgt hebben alléén stemrechten. Uniforce krijgt dus geen aandeel welke deelt in de winst. In de besluitvorming binnen de BV volgt Uniforce altijd de ZZP-er. Dit alleen anders als de ZZP-er zich niet “als een goed huisvader” acteert, dan heeft Uniforce een meerderheid van de stemrechten. Hierbij valt te denken aan fraude, belastingen niet (op tijd) betalen etc, kortom de ZZP-er dient zich te houden aan de Nederlandse wetten en regels. De ZZP-er kan verder volledige vrij handelen.

De reden dat het meerendeel van de stemrechten niet bij de ZZP-er berust, ligt gelegen in het feit dat via een dergelijke constructie er een dienstbetrekking ontstaat tussen de ZZP-BV en de ZZP-er. Als gevolg daarvan kan de ZZP-er niet in dienstbetrekking komen bij de opdrachtgever.

Vereisten om mee te doen en wat krijg je er voor terug?

Zoals hierboven al vermeld is één van de vereisten dat de ZZP-er zich fatsoenlijk gedraagt. Verder dient de ZZP-er nog een verzekering af te sluiten voor het geval hij langdurig ziek wordt. De ZZP-er heeft verder “gewoon” recht op de sociale verzekeringen zoals de WW en de WIA. Dit maakt een AOV-verzekering voor de ZZP-er overbodig!

Als je als ZZP-er hierin participeert verkrijg je:

  • Volledige vrijheid en zekerheid;
  • Lidmaatschap van het Sociaal Fonds Zelfstandigen (SFZ);
  • Coördinatieverzekering Wet Verbeterde Poortwachter;
  • Eerstelijns juridisch advies;
  • Buitengerechtelijke incassozaken;
  • Ondernemershulp in de vorm van een besloten site en een ‘ondernemerstelefoon’; en
  • Inlenersaansprakelijkheidsverzekering ten gunste van de opdrachtgever.

De VUR – Voor wie is het geschikt?

De VUR is niet voor elke ZZP-er de oplossing. Er zijn ZZP-ers die daadwerkelijk ZZP-ers zijn omdat ze veel verschillende opdrachtgevers e.d. hebben. Voor deze groep ZZP-ers speelt de problematiek van het verdwijnen van de VAR totaal niet en dus speelt de VUR ook niet voor hen. Daarnaast is er een groep ZZP-ers die niet genoeg omzet genereert om optimaal gebruik te kunnen maken van deze constructie. In het algemeen kan worden gesteld dat voor een ZZP-er met minimaal een omzet van € 60.000 én die een beperkt aantal opdrachtgevers heeft, de VUR mogelijk een oplossing is.

Bent u geïnteresseerd?

Net-account biedt u bovenstaande allemaal aan, inclusief het opmaken van alle benodigde belastingaangiften en benodigde boekhoudwerkzaamheden. U kunt als ZZP-er op deze manier precies zo werken als voorheen en de opdrachtgevers zijn volledig gevrijwaard van loonbelasting etc. Deze oplossing biedt ten opzichte van de VAR ook nog meer voordelen. Als ZZP-er ben je verzekerd tegen langdurige ziekte en kan je gebruik maken van de WW en de WIA. Uiteraard wil niemand hier gebruik van maken, maar zekerheid vooraf is wel van groot belang.

 

Neem vrijblijvend contact op met Nettax