Recent is er nogal wat stof opgewaaid door een uitspraak van de Hoge Raad. Het ging in de uitspraak over een ondernemer die vanuit zijn huurwoning opereerde. De ondernemer in kwestie had zijn volledige huur als aftrekpost opgenomen. De belastingdienst vond dit niet kunnen en is hierover een procedure gestart. De Hoge Raad heeft uitsluitsel gegeven: de huur mag worden opgevoerd als aftrekpost! Ergens heeft het ons als belastingadviseurs enigzins verbaast dat er ophef over deze uitspraak is gekomen. Het is bepaald niet nieuw. Wel moet worden dat er van deze regeling weinig (te weinig) gebruik wordt gemaakt.In dit artikel nemen wij dit kort door en vertellen u hoe hier het beste gebruik van kan maken.

Huuractiveren en in aftrek brengen

Er bestaat de mogelijkheid om een huurrecht te activeren op de ondernemingsbalans. Het moet uiteraard wel gaan om een huurwoning. Indien een substantieel deel van de gehuurde woning wordt gebruikt voor de uitoefening van de onderneming, valt het huurrecht aan te merken als keuzevermogen. Als de huurwoning voor 10% of meer wordt gebruikt voor de onderneming (bijvoorbeeld het kantoorgedeelte van de huurwoning beslaat meer dan 10% van de totale oppervlakte) mag de ondernemer het huurrecht activeren.

De keuze voor het wel of niet activeren van het huurrecht moet worden genomen op het moment dat er door de onderneming gebruik wordt gemaakt van de huurwoning. Indien dat moment al is verstreken, is het in sommige gevallen alsnog mogelijk om het huurrecht te activeren. Het is echter wel lastiger en voor dit artikel te uitgebreid om daar diep op in te gaan.

Voordelen?

Indien het huurrecht wordt geactiveerd mogen praktisch alle huisvestingskosten in aftrek worden gebracht. Hierbij valt onder meer te denken aan de huurlasten en in mate van gebruik de energielasten, gemeentelijke heffingen, verzekeringen etc. Er is ook één bijtelpost die in aanmerking moet worden genomen. Dit is een forfaitaire bijtelpost in verband met het privégebruik van het pand. Dit is een bepaald percentage, meestal 1,4%, van de WOZ-waarde. Over het algemeen belopen de kosten die in aftrek mogen worden gebracht veel meer dan 1,4% van de WOZ-waarde. Op deze wijze kan er een flinke fiscale aftrekpost worden gecreëerd.

De ondernemer die in de inleiding genoemd werd, heeft een flink voordeel gehad bij het activeren van het huurrecht. De aftrekpost van de ondernemer betrof bijna € 10.000 en de bijtelling was ongeveer € 2,700. Dit laat zien wat een een enorm voordeel het kan opleveren!

Conclusie

Indien u bent gaan ondernemen vanuit huis verdient het de overweging om het huurrecht te activeren. Dit kan u aanzienlijk veel belasting besparen!

 

Neem vrijblijvend contact op met Nettax