De BTW, ofwel omzetbelasting, is een belasting die niet echt tot de verbeelding spreekt. De BTW is een belasting op consumptie. Door een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie betreffende is investeren in zonnepanelen uitermate interessant voor particulieren geworden omdat aan de ene kant de BTW op de zonnepanelen aftrekbaar is en er aan de andere kant geen heffing tegenover staat.

BTW, belasting over toegevoegde waarde. Hoe werkt dit?
Het systeem werkt zo dat de uiteindelijke afnemer van een product, de consument, een belasting betaald over de toegevoegde waarde, de BTW. De schakels die ertussen zitten, kunnen BTW die aan hen in rekening wordt gebracht terugvragen van de fiscus. Een klein voorbeeld: ondernemer A verkoopt grondstoffen voor € 100 + 21% BTW aan ondernemer B. Ondernemer B verwerkt de grondstoffen en verkoopt het gemaakte product aan de consument voor € 200 + 21%. De consument betaald € 200 + € 42 BTW. De € 200 is voor ondernemer B, de € 42 BTW moet hij afdragen aan de fiscus. Aan de andere kant is het zo dat de BTW die aan ondernemer B in rekening is gebracht, kan worden teruggevorderd van de belastingdienst. Ondernemer B krijgt € 21 terug van de belastingdienst en moet € 42 betalen. Per saldo betaald hij € 21 BTW. Dit is precies 21% van de waarde die ondernemer B heeft toegevoegd; hij kocht in voor € 100, verkocht voor € 200 en voegt dus € 100 waarde toe.

Wanneer ondernemer?
Ondernemerschap voor de BTW is er over het algemeen vrij snel. Wanneer er economische activiteiten worden ontplooid is er sprake is van ondernemerschap voor de BTW.

De aanschaf van zonnepanelen: aftrek van BTW!
Het Hof van Justitie stelde dat de particulier in kwestie inderdaad ondernemer was voor de BTW omdat hij een economische activiteit ontplooide. De opgewekte energie werd namelijk teruggeleverd aan het net. Dit vormde de economische activiteit. De BTW op de zonnepanelen kon in aftrek worden gebracht. Deze uitspraak werkt ook door naar Nederland. Voorwaarde voor ondernemerschap is dus wel dat de opgewekte energie (deels) wordt geleverd aan een energiemaatschappij (saldering is ook mogelijk, zie daarvoor verderop). In Nederland is dat geen probleem, energiemaatschappijen zijn hier verplicht om dit te accepteren.

Wel teruggave van BTW in aanschaf en geen afdracht van BTW!
Zoals eerder uitgelegd, het zijn van een BTW-ondernemer snijdt aan twee kanten: een BTW-ondernemer moet ook BTW afdragen aan de belastingdienst. In dit geval moet er over de energie die wordt geleverd aan een energiemaatschappij BTW worden afgedragen. Omdat dit voor particulieren veel rompslomp met zich brengt, is hier iets op bedacht. Er kan gebruik worden gemaakt van de Kleine ondernemersregeling (KOR). De KOR is een tegemoetkoming aan BTW-ondernemers die maar een klein bedrag hoeven af te dragen. Indien er per saldo minder dan € 1.345 in een jaar aan BTW moet af dragen, valt dit onder de KOR en hoeft er niets te worden afgedragen. In de praktijk zal de levering van energie opgewekt door zonnepanelen aan een energiemaatschappij deze grens niet overschrijden. Gevolg: er is wel recht op aftrek bij de aanschaf, maar er hoeft in de toekomst niet te worden afgedragen aan de belastingdienst!

In de praktijk wordt vaak “saldering” toegepast. Bij een salderingssysteem wordt de door de zonnepanelen opgewekte energie verrekent met de energie die een energiebedrijf levert. Het was niet geheel duidelijk, of, in het geval dat er gesaldeerd werd, men dan ook als BTW-ondernemer aangemerkt kon worden. De belastingdienst heeft besloten dat ook als er wordt gesaldeerd men BTW-ondernemer is!

Administratie?
Een BTW-ondernemer moet in principe aan administratieve verplichtingen voldoen. Maar daar kan ontheffing voor worden aangevraagd. Met deze regeling van de overheid is het zo dat er vervolgens ook geen recht meer op aftrek van de BTW is. Echter is dit geen probleem. Indien u bijvoorbeeld in het 4e kwartaal van 2013 zonnepanelen aanschaft, kan in dat kwartaal alle BTW worden teruggevraagd. Vervolgens wordt voor 2014 verzocht om ontheffing van administratieve verplichtingen. De ontheffing van administratieve verplichtingen wordt verleend ingaande het jaar na het jaar waarin deze ontheffing wordt aangevraagd.

Neem vrijblijvend contact op met Nettax