Foto van Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Omzetten levenslange lijfrente in tijdelijke lijfrente

Veel ondernemers hebben in het verleden hun Fiscale Oudedagsreserve (FOR) bij de inbreng in een door hen opgericht BV geruisloos omgezet in een levenslange lijfrente.

Goedkeuring omzetten naar tijdelijke lijfrente

Er is nu een goedkeuring gepubliceerd met de mogelijkheid om dit om te zetten naar een kortstondige lijfrente. Nadat er een einde is gekomen aan de activiteiten van de BV is opheffen van de BV alleen maar mogelijk als de lijfrenteverplichting wordt ondergebracht bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij

Veel voorkomende situatie nu

Nadat er een einde is gekomen aan de activiteiten van de BV is opheffen van de BV alleen maar mogelijk als de lijfrenteverplichting wordt ondergebracht bij bijvoorbeeld een verzekeringsmij. Gezien het lage renteniveau blijkt in de praktijk dat een dure kwestie is voor de BV. Dus worden de lijfrenten berekent op de jaarlijkse berekeningen die uitgaan van een levenslange uitkering.

Wat is er veranderd?

De Kennisgroep heeft kenbaar gemaakt naar aanleiding van een vraag daaromtrent aangegeven dat een reeds ingegane lijfrente Kan worden omgezet naar een tijdelijke lijfrente. (KG:070:2023:10- 30 juni 2023) Deze tijdelijke lijfrente moet dan wel tenminste vijf jaar lopen.

Men kan ingaande het jaar 2023 een jaarlijkse tijdelijke lijfrente gaan vaststellen die maximaal € 24.168 (jaarcijfer 2023) bedraagt en tenminste vijf jaar loopt. Daarna kan men de BV opheffen.

Disclaimer

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen.Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de  aangeboden informatie. De artikelen kunne verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Disclaimer

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen.Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de  aangeboden informatie. De artikelen kunne verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Dit artikel is geplaatst op 1 juli 2023

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel