Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Belastingrente

Om te voorkomen dat nodeloos belastingrente moet worden betaald, is het van belang tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Bedenk dat de belastingrente van 4% bij de inkomstenbelasting en bij de vennootschapsbelasting tenminste 8% bedraagt.

Vaststelling belastingrente

De aanvang van de tijdvakken waarover belastingrente wordt berekend start 6 maanden na afloop van het belastingjaar en eindigt op de dag dat de aanlag invorderbaar is (dit is 6 weken nadat de aanslag is vastgesteld).  Wordt de aanslag overeenkomstig de ingediende aangifte vastgesteld dan eindigt deze termijn 19 weken nadat de aangifte is ingediend.

Voorkomen belastingrente

Als het verzoek tot het opleggen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor 1 mei van jaar na afloop van het belastingjaar is gedaan en de aanslag conform dit verzoek wordt vastgesteld, wordt er geen belastingrente berekend.

Een voorbeeld voor de vennootschapsbelasting

Voor de VPB 2022 is al € 500.000 betaald via een voorlopige aanslag. Op 30 juni 2024 wordt de definitieve aanslag opgelegd naar een bedrag van € 700.000. Er wordt over 12 maanden 8% belastingrente berekend over €200.000: €16.000. Als voor 1 mei 2023 een voorlopige was aangevraagd voor dit bedrag, was er geen belastingrente verschuldigd geweest.

Wanneer wordt er geen belastingrente berekent?

Als een aangifte inkomstenbelasting 2022 voor 1 mei van jaar 2023 door de Belastingdienst is ontvangen (voor de vennootschapsbelasting 2022 is dat 1 juni jaar 2023), wordt eveneens geen belastingrente in rekening gebracht, althans voor zover de aanslag conform deze aangifte wordt opgelegd.

Disclaimer

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen.Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de  aangeboden informatie. De artikelen kunne verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Dit artikel is geplaatst op 3 april 2023

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel