Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Energie Investeringsaftrek op zonnepanelen nu ook voor kleinere ondernemingen

Volgens de Zonneladder uit het klimaatakkoord dienen er in eerste instantie zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te worden geïnstalleerd. Ook ondernemers worden opgeroepen om te investeren in zonnepanelen op hun daken. Om dit in fiscaal opzicht te stimuleren is de ondergrens voor de de toepassing van de Energie Investeringsaftrek (EIA) naar beneden gebracht naar 15.000 Wattpiek bij een aansluiting van 3×80 A (kleinverbruik-aansluiting)

Wat levert de Energie Investeringsaftrek op aan voordeel voor een ondernemer en hoe werkt de aanvraag?

De EIA is een fiscale aftrekpost en bedraagt 45,5% van een investering in bedrijfsmiddelen welke worden aangeschaft met het doel om energie te besparen. Jaarlijks wordt er door de Belastingdienst een Energielijst gepubliceerd waarop de bedrijfsmiddelen staan die in aanmerking komen voor deze aftrekpost. Om in aanmerking te komen voor de aftrek moet binnen 3 maanden na de investering (is aangaan van de verplichting) een melding worden gedaan via de site van RVO Nederland. RVO geeft een verklaring af met een kenmerk welke dient te worden aangegeven door de ondernemer bij de in te dienen aangifte Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Hoeveel panelen moet ik aanschaffen om in aanmerking te komen en wat kost dat?

Afhankelijk van de opwekcapaciteit van een zonnepaneel kan worden vastgesteld hoeveel er nodig zijn om minimaal een opwek capaciteit van 15.000 Wattpiek te bereiken. Globaal zal dat ongeveer een 50 stuks zijn. Het mogen er natuurlijk ook meer zijn. Hoeveel dat gaat kosten hangt weer af van de situatie per ondernemer. Aanschaf van zonnepanelen is één ding, maar ze moeten ook geïnstalleerd worden en er dient voorwerk te gebeuren om te na te gaan of een dak überhaupt geschikt is. Men moet uitgaan van een investering van ongeveer € 12.000 exclusief omzetbelasting om de grens van 15.000 Wattpiek te bereiken. Dat levert dan een aftrekpost op voor de EIA van € 5.460 (45,5% van € 12.000). In sommige gevallen komt deze investering ook nog in aanmerking voor een aftrek van 28% Kleinschaligheidsaftrek (KIA). Dit percentage hangt af van de overige investeringen in een jaar.

Wat levert het op aan besparing van energiekosten (stroom)?

De besparing is in eerste instantie een deel (of 100%) van het normale eigen gebruik. Produceert men meer stroom dan wordt dit terug geleverd aan de energiemaatschappij die dit (tot op heden) verplicht moeten accepteren en dat levert dan extra opbrengsten op. De tarieven voor het terug leveren hoeven niet dezelfde te zijn als die waarvoor de energiemaatschappij stroom levert.

Hoe kom ik tot een berekening van de totale kosten en een overzicht van de besparingen?

Nettax belastingadviseurs heeft een rekenmodule ontwikkeld waarbij na invulling van een beperkt aantal (eigen) gegevens snel inzichtelijk wordt wat de kosten en opbrengsten in totaal kunnen worden. Ingevuld dient te worden: – het aantal aan te schaffen panelen- de opwekcapaciteit per paneel-het eigen verbruik aan kWh-tarief levering stroom- tarief terug levering stroom. Met dit rekenmodel in de hand kan men ook aan de slag richting de energieleveranciers om te komen tot de meest voordelige aanbieding.

Disclaimer

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen.Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de  aangeboden informatie. De artikelen kunne verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Dit artikel is geplaatst op 1 december 2022

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel