Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Huispersoneel

Voor huispersoneel hoeven in de meeste gevallen geen loonbelasting etc. te worden ingehouden. Voor de vrijstelling moet het gaan om personeel dat voor meer dan 90% of meer huishoudelijke werkzaamheden voor een natuurlijke persoon verricht , welke werkzaamheden op maximaal 3 dagen per week plaats vindt. Dit volgens artikel 5 van de Wet op de Loonbelasting 1964. Onder het verrichten van diensten ten behoeve van een huishouden wordt ook begrepen het verlenen van zorg aan de leden van de huishouding.

Wat zijn huishoudelijke werkzaamheden?

Dit wordt nader omschreven en het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst.( artikel 18.13.1-versie februari 2023). Het gaat om huishoudelijke werkzaamheden die in de huishouding worden verricht en die een natuurlijke persoon anders zelf zou doen. Een aantal voorbeelden van deze werkzaamheden:

  • schoonmaken van de woning
  • oppassen op de kinderen
  • uitlaten van de hond
  • onderhouden van de tuin
  • uitvoeren van klein onderhoud aan de woning
  • het zijn van privéchauffeur.

Regeling dienstverlening aan huis.

Indien er sprake is van werkzaamheden zoals hier boven genomen dan is er formeel sprake van de “Regeling Dienstverlening aan huis”. Dat houdt in dat er geen administratieve lasten van toepassing zijn richting de Belastingdienst; dus geen inhouding loonheffing etc. Verder hoeft de inhuurder ook niet kenbaar te maken aan derden wie er voor hem of haar werkt. Er gelden formeel 3 voorwaarden voor het van toepassing zijn van de Regeling dienstverlening aan huis:

  • het gaat om huishoudelijke werkzaamheden in en om het huis;
  • degene die inhuurt is een particulier (dus geen bedrijf) en degene die de werkzaamheden verricht is ook particulier;
  • degene die wordt ingehuurd werkt niet meer dan 3 dagen per week bij u. Het aantal uren is niet belangrijk; 1 uur per dag wordt aangemerkt al 1 gewerkte dag.

Let op: de vrijstelling voor degene die inhuurt betekent niet dat degene die de werkzaamheden geen inkomstenbelasting etc. hoeft te betalen. De dienstverlener moet zijn of haar inkomsten zelf in de aangifte inkomstenbelasting verwerken.

Disclaimer

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de  aangeboden informatie. De artikelen kunne verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Dit artikel is geplaatst op 14 februari 2023

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel