Foto van Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Nieuwe pensioenwet geeft enorm veel ruimte opbouw eigen pensioen

De op 1 juli 2023 ingegane nieuwe pensioenwet Wet toekomst Pensioenen geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is de enorme verhoging van de jaarruimte en reserveringsruimte. Daarvan kan een ieder gebruik maken om op fiscaal vriendelijke manier het toekomstig pensioen te verhogen. Dit middels de aankoop van een lijfrente.

In het kort de wijzigingen

Jaarruimte= opbouwpercentage gaat omhoog van 13.3% naar 30%.

Jaarruimte=maximum gaat omhoog van € 15.317 naar € 34.550.

Jaarruimte= het maximale inkomen dat meetelt voor de berekening wordt verhoogd naar € 128.810.

Reserveringsruimte= de maximale reserveringsruimte wordt verhoogd van € 8.065 naar € 38.000.

Reserveringsruimte=periode van terugrekenen wordt 10 jaar in plaats van 7 jaar

Wat is de jaarruimte?

De jaarruimte is de berekening van het tekort wat iemand niet benut heeft om te komen tot een maximale pensioenopbouw. Dit wordt berekend aan de hand van het bruto inkomen van het vorig jaar minus de AOW-franchise en minus een bedrag keer de factor A. De factor A is de pensioen aangroei die je geniet als je al deelneemt aan een Pensioenfonds via bijvoorbeeld je werkgever. Voor ondernemers moet bij de berekening nog rekening houden met de dotatie aan de Fiscale Oudedagsreserve; ingaande 2023 is deze dotatie niet meer mogelijk.

Berekening jaarruimte voor personen in loondienst=(0,3x bedrag bruto inkomen minus AOW-franchise) minus 6,27 x factor A.

Berekening jaarruimte ondernemers=(0,3x bedrag bruto inkomen minus AOW-franchise) minus 6,27 x factor A minus de dotatie aan de FOR

Wat is de reserveringsruimte?

Een jaarruimte wat in een jaar niet is benut is wordt gereserveerd en kan in volgende jaren benut worden. En bij de jaarruimte van dat jaar worden opgeteld. Dit tezamen is het bedrag wat benut kan worden voor de aankoop van een lijfrente. Voorheen mocht je de voorgaande reserveringsruimten van 7 jaar meenemen; nu is dat uitgebreid naar de vorige 10 jaar. Verder mag je in totaal € 38.000 in aanmerking nemen van het totaal van de reserveringsruimte en dat was € 8.065

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel