Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Het OFGR verdwijnt – Lang leve het OFGR

Het Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) wordt met ingang van 1 januari 2024 fiscaal transparant. Alleen een OFGR die onder toezicht staat van het AFM kan nog als OFGR worden aangemerkt.Aan het gebruik van dit instrument door particulieren komt dus een eind. Maar… er is wel Overgangsrecht van toepassing.

Hoe werkt een OFGR?

Voor een uiteenzetting over de werking van een OFGR willen wij u verwijzen naar onze notitie van 13 januari 2023. Veel families maken gebruik van dit soort familiefonds om te kunnen “boxhoppen” (van box 3 naar box 2) Verder is het prettig dat een ORGR niet staat ingeschreven bij de KVK en dus niet hoeft te publiceren. Wel dient  men te voldoen aan de UBO registratie. Belangrijk is dat er een minimale verhouding 90%-10% is waarbij de 10% een derde moet zijn. Een meerderjarig kind wordt als een derde aangemerkt; een partner waarmee men in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd niet.

Aangekondigd Overgangsrecht

Het Overgangsrecht zal voorzien in een geruisloze omzetting naar de BV. De wijze waarop dat zal moeten plaatsvinden is nog niet bekend. Doch wel is aangegeven dat de inbreng in de BV fiscaal geruisloos zal plaats vinden; dus geen afrekeningen voor  de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting. Wel zijn er voorwaarden: de inbrengers  in de BV verkrijgen een soortgelijk belang en  de inbrenger behoudt dit belang gedurende drie jaren.

 

Mogelijkheden voorkomen heffing box 3

Men kan in het jaar 2023 vermogensbestanddelen inbrengen in een nieuw op te richten OFGR. Daarbij wordt specifiek gedacht aan onroerend goed. Indien men bestaand onroerend goed op eigen naam inbrengt in het OFGR dan dient er 10,4% Overdrachtsbelasting over de 10% van de waarde te worden voldaan. De andere 90% stond al op uw naam en is dus vrij van overdrachtsbelasting.

Vervolgens wordt in 2024 gebruik gemaakt van de Overgangsregeling en wordt alles fiscaal geruisloos ingebracht in een nieuw op te richten BV. Daarna wordt er over opbrengst minus kosten vennootschapsbelasting betaalt, waarbij ongerealiseerde waardestijgingen van het onroerend goed niet in aanmerking behoeven te worden genomen.

Ten opzicht van de heffing in box 3 kan dit voordelig zijn. Doch het is en blijft een kwestie van rekenen. Hierbij moet ook worden bedacht dat er ook de nodige kosten zullen moeten worden gemaakt zoals, taxatiekosten, notariskosten etc.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel