Foto van Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Skybox en btw

Het huren van een skybox door een ondernemer met het doel het bijwonen van sportwedstrijden wordt in zijn algemeenheid beschouwd als dienende de persoonlijke belangen van de ondernemer.

Toch soms zakelijk belang

Doch indien de business seats ter beschikking worden gesteld aan zakelijke relaties dan kan er zeker een zakelijke belang van toepassing. Een en ander heeft gevolgen voor de aftrek van btw op de nota welke aan de ondernemer in rekening is gebracht.

Wie komen er en wanneer?

De ondernemer zelf en zijn of haar partner, familieleden, zakenrelaties en personeelsleden schuiven graag aan op het moment van  sportwedstrijden. Doch ook wordt de skybox gebruikt door de ondernemer op momenten wanneer er geen sportwedstrijden zijn. Dan kunnen er presentaties en diverse besprekingen plaats vinden.

Wat staat er op de nota betreffende de skybox?

Als het goed staan er posten op betreffende de huur van de stoelen van de skybox van waaruit het sportevenement gevolgd kan worden. Hier wordt een btw percentage van 9% over berekent. Daarnaast eventuele losse wedstrijdkaarten; ook hierover wordt 9% btw berekent. Over huur van de skybox (de interne zaal) wordt 21% btw berekent evenals over de beschikbaar gestelde parkeerkaarten. Over de catering wordt ook btw berekent. Het lage tarief van 9% is van toepassing omdat er toegang wordt gegeven tot sportwedstrijden.

Welke btw is aftrekbaar?

Voor de ondernemer zelf en zijn of haar partner, familieleden dient het bijwonen van de evenementen het persoonlijke doeleinde. Voor personeel is het ontspanning en voor relaties is het een geschenk. Doch als personeelsleden wedstrijden etc. bezoeken om zakenrelaties te ontmoeten is er sprake van een bedrijfsbelang en geen ontspanning. Het uitgangspunt hier is wat de bedoeling is van de ondernemer. Op grond van artikel 1-1-c van het Besluit uitsluiting aftrek voor belasting (BUA) kan btw worden uitgesloten van aftrek. De bewijslast ligt rust hierbij bij de Inspecteur. Doch de ondernemer. dient daarvoor wel informatie aan de Inspecteur te verschaffen.Het gaat hierbij per evenement een lijst van aanwezige personen en de hoedanigheid van deze personen.

Gebruik buiten duur sportevenementen

De btw op de huur van de ruimte welke wordt gebezigd voor activiteiten buiten de sportevenementen is volledig aftrekbaar omdat het belang volledig zakelijk is. De btw op de catering is in principe aftrekbaar omdat het niet valt onder de generiek aftrekbeperking voor horeca bestedingen. Wel kan hier wel weer de bijzondere regeling van artikel 3 van het BUA van toepassing zijn. Deze ziet op een verstrekking per begunstigde personeelslid van meer dan € 227. Daaronder hoeft geen correctie uitgevoerd te worden,

Disclaimer

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de  aangeboden informatie. De artikelen kunne verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Dit artikel is geplaatst op 1 mei 2023

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel