Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Open Fonds voor Gemene Rekening

Een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) wordt vaak gebruikt door beleggers of beleggersinstellingen om te ontkomen aan de heffing van box 3. Het OFGR is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting/

Waarom een OFGR?

Bij spaargeld in box 3 wordt de inkomstenbelasting berekend over een fictief rendement, dat momenteel veel hoger is dan de rente die de bank vergoedt. In sommige gevallen was er zelfs sprake van negatieve rente. Om een vermogensdaling te voorkomen kan spaargeld of ander vermogen vóór het einde van het jaar worden overgebracht naar box 2 via een open fonds voor gemene rekening.

Wat is een OFGR?

Bij een open fonds brengen twee of meer participanten vermogen bijeen om voor gezamenlijke rekening te beleggen. Het instellen van een fonds is vormvrij, maar het is belangrijk de onderlinge afspraken goed schriftelijk vast te leggen al dan niet via de notaris.

Het fondsvermogen (een bankrekening) wordt op naam gesteld van een beheerder/bewaarder. De participanten krijgen participaties in ruil voor hun inleg. Zij kunnen zelf de rol van beheerder/bewaarder vervullen, maar het verdient de voorkeur hiervoor een afzonderlijke stichting op te richten.

Bij een open fonds zijn de participaties vrij verhandelbaar. Het fonds moet worden aangemeld bij de Belastingdienst via een speciaal formulier. De Belastingdienst hanteert hierbij een aantal belangrijke spelregels, waaronder:

  • een 2e participant moet minimaal 10% van de participaties houden;
  • de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot en minderjarige kinderen kwalificeren niet als 2e participant;
  • het fonds moet uitsluitend beleggen ( dit is een eis van de belastingdienst);

Open Fonds voor Gemene Rekening in fiscaal opzicht

Een open fonds is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Participanten met een belang van 5% of meer worden voor de inkomstenbelasting belast in box 2. De gecombineerde heffing ( na uitdeling van dividend) bedraagt circa 40%. Het vermijden van de heffing in box 3 kan op deze wijze (afhankelijk van de hoogte van het ingelegd vermogen) zeer voordelig zijn.

Bedacht moet worden dat als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting de fiscale winstprincipes dienen te worden gehanteerd. Bij de jaarlijkse balanswaardering kunnen effecten worden gewaardeerd op de laagst van aanschafwaarde of beurswaarde per balansdatum. Op deze wijze wordt belastingheffing op ongerealiseerde koerswinsten voorkomen.

 

Voordelen OFGR ten opzichte van een BV

De instelling van een open fonds en het terugbetalen van kapitaal is eenvoudiger dan bij een B.V. Er is namelijk geen tussenkomst van een notaris nodig. Daarnaast is de privacy van participanten beter gewaarborgd, omdat het fonds geen jaarrekening hoeft te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Wel is er een meldingsplicht voor het UBO register.

Discalaimer

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de  aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Dit artikel is gepubliceerd op 13 januari 2023

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel