Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Wat is aandeelfunding?

Aandeelfunding.nl is een platform waar bedrijven hun plannen aanbieden aan investeerders. Investeerders kunnen op diverse manieren de aanbieders financieel ondersteunen. Aandeelfunding.nl attendeert op een alternatieve financieringsmethode. Lenen van geld bij de bank en familie en crowdfunding zijn traditionele financieringsvormen voor een onderneming. Doch deze vormen geven veel te regelen bijkomende administratieve zaken en ook zijn de eenmalige kosten vaak hoog.

Alternatieve financieringsvorm

Een alternatieve financieringsvorm kan zijn om aan investeerders aandelen te verstrekken in ruil voor te storten geld op die aandelen door die investeerders. Een besloten vennootschap mag diverse soorten aandelen uitgeven; bijvoorbeeld aandelen die geen stemrecht hebben en alleen maar een (vast) jaarlijks dividendrendement. Dit dividend kan ook (gedeeltelijk) bestaan uit aan de aandeelhouder te verstrekken voordeeltjes.

Voordeel voor de aanbieder van de aandelen zonder stemrecht

De besloten vennootschap gaat geen lening met aflossingsverplichting en hoeft alleen maar te zorgen voor het jaarlijks te betalen dividend. Ook is er geen plicht om de aandelen terug te betalen. Ook kunnen de aandeelhouders van de aandelen met stemrecht zelf het beleid bepalen en uitvoeren.

Risico’s voor de investeerders in aandelen zonder stemrecht

Een risico is ondermeer dat de besloten vennootschap eventueel niet in staat is om het dividend te betalen. Ook kun je de besloten vennootschap niet dwingen om de aandelen weer in te kopen. De aandelen kunnen wel verkocht worden aan derden

Hoe werkt het bij aandeelfunding.nl?

De aanbieder van aandelen biedt zijn of haar projectplan aan door het invullen van een checklist en het aanleveren van bescheiden. Deze worden gecheckt door het team van aandeelfunding.nl. Nadat het akkoord is bevonden wordt het projectplan genoemd op de site van aandeelfunding.nl. Aandeelfunding.nl bericht haar investeerders middels een mail dat er een mogelijk interessant projectplan is aangeboden en reikt het projectplan aan de investeerders aan. Daarna is het aan de investeerders om rechtstreeks te reageren richting de aanbieders van het projectplan. Aandeelfunding.nl heeft verder geen invloed op het proces. Afhankelijk van de duur van de periode dat het projectplan staat vermeld op de site van aandeelfunding.nl betaalt de aanbieder een bedrag per maand Dit bedrag dient vooraf te worden voldaan.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel