Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Aankoopkosten en verkoopkosten deelneming

De aan- en verkoopkosten bij de verwerving en vervreemding van een deelneming zijn in principe niet aftrekbaar van de fiscale winst. Dit betreft kosten gemaakt door zowel de verkrijger als ook de verkopende partij. Ook kosten gemaakt door de rechtspersoon die onderdeel is van de transactie zijn niet altijd aftrekbaar

Piketpaaltjes Hoge raad

De HR heeft duidelijke piketpaaltjes neergezet om zo te komen tot een afgebakend gebied waarbinnen kosten wel of niet aftrekbaar zijn.
Allereerst is aangegeven dat er daadwerkelijk sprake moet zijn geweest van een vervreemding of verwerving van een deelneming.
Indien dit niet het geval is dan zijn de kosten als normale bedrijfskosten aftrekbaar.
Indien er kosten zijn gemaakt en de “deal” is eerst afgeketst en daarna is er op een later tijdstip alsnog sprake van een verwerving of vervreemding dan zal moeten worden nagegaan in hoeverre de eerder gemaakte kosten daadwerkelijk kunnen worden toegerekend aan de later tot stand gekomen verwerving/vervreemding. Deze eerder gemaakte kosten dienen dan in eerder jaar te worden geactiveerd op de balans en dienen in het jaar van verwerving/vervreemding als (niet aftrekbare) kosten te worden genomen ten laste van het resultaat.

Het moment van ontstaan van niet aftrekbare kosten

Verder is door de HR bepaald vanaf welke moment er sprake kan zijn van niet aftrekbare kosten. Dit is het moment “van ontstaan van het voornemen tot aan- en/of verkoop”. Volgens de eigen bewoordingen van de HR zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn een aandeelhoudersbesluit.
Duidelijk is wel dat dit voornemen tot aan- en verkoop moet komen uit de hoek van de aandeelhouders.
Verder moet worden gedacht aan momenten waarop opdracht wordt gegeven tot een due-diligenceonderzoek, moment van intentieverklaring tot overname en alle overige momenten die wijzen op een overname.

Welke kosten zijn aftrekbaar en welke niet?

De kosten die het betreft moeten dan zijn kosten die in causaal verband staan met de transactie. In de bewoordingen van de HR: “(..) indien zij worden opgeroepen door de verwerving of de vervreemding van de desbetreffende deelneming, in die zin dat de kosten zonder die verwerving of vervreemding niet zouden zijn gemaakt”.

Over wat voors oort kosten spreken we?

Kosten voor tussenpersoon voor het vinden van een overname kandidaat. De kosten van adviseurs en finders-fees. Ook kosten van eigen personeel die specifiek bezig zijn geweest met de overname zijn niet aftrekbaar.
Kosten inzake de financiering van de overname zijn wel aftrekbaar.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel