Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Wijziging box 3 in 2027

Door het huidige kabinet is een Concept Wetsvoorstel voorgelegd voor internetconsultatie. Het is de bedoeling om de Wet uiterlijk in december 2025 te publiceren. De ingangsdatum van de Wet zal zijn 1 januari 2027.De Wet behelst een radicale wijziging van de grondslag voor de heffing van belasting in box 3.

Wijziging naar een vermogensaanwasbelasting

In plaats van een heffing op basis van vermogen wordt het een heffing van de aanwas van het vermogen. Met andere woorden: het totale werkelijke rendement in een jaar van het vermogen wordt belast.
Dit totale jaarlijkse rendement zal bestaan uit de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus kosten) en de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeontwikkeling van de vermogensbestanddelen (zoals koerswinst en koersverliezen op effecten).
De vermogensbestanddelen die in aanmerking komen zijn dezelfde als welke op dit moment worden belast in het huidige box 3.
Verder ondergaan vermogensbestanddelen uit box 1 (bijvoorbeeld de eigen woning) en box 2 (aandelen van een DGA) geen wijzigingen; dit blijft zoals het is.

Er zijn uitzonderingen

Een aantal vermogensbestanddelen worden uitgezonderd van de heffing op de jaarlijkse waardeontwikkelingen. Dit zijn onroerende zaken, aandelen in familiebedrijven en startende innovatieve ondernemingen. Deze waardeontwikkelingen worden pas belast op moment dat ze worden gerealiseerd; dit noemt men de vermogenswinstbelasting Verder wordt er één woning die als 2e woning wordt gebruikt belast naar jaarlijks vast rendement in plaats van een belasting naar de aanwas.

De reguliere voordelen

Een aantal vermogensbestanddelen worden uitgezonderd van de heffing op de jaarlijkse waardeontwikkelingen. Dit zijn onroerende zaken, aandelen in familiebedrijven en startende innovatieve ondernemingen. Deze waardeontwikkelingen worden pas belast op moment dat ze worden gerealiseerd; dit noemt men de vermogenswinstbelasting Verder wordt er één woning die als 2e woning wordt gebruikt belast naar jaarlijks vast rendement in plaats van een belasting naar de aanwas.

De waardeveranderingen worden ook belast

Deze worden in het nieuwe systeem ook meegenomen voor de heffing van de belasting. Zowel positieve als negatieve waardeontwikkelingen van vermogensbestanddelen behalve de genoemde uitzonderingen (onroerend goed etc.) Ook als die vermogensbestanddelen niet zijn verkocht in het jaar!

Het totaalvoordeel van een jaar wordt belast

Alle voordelen, onder welke naam en in welke vorm dan ook, voordelen minus kosten worden in de heffing betrokken. Het kan zijn dat dit totaalvoordeel (bijvoorbeeld door ongerealiseerde koersverliezen) negatief is en dan is de belasting over dat jaar nihil. Het negatieve bedrag kan niet worden verrekend met positieve inkomsten in box 1 of box 2 van dat jaar. Het verlies kan worden verrekend met positieve inkomsten uit box 3 in volgende jaren.

Een aantal specifieke aandachtspunten

Het bedrag van het heffingsvrije vermogen wordt vervangen door een bedrag zijnde een heffingsvrij inkomen.
Er mag maar 1 tweede woning in box 3 worden aangemerkt; de kosten en rente op een lening voor deze woning zijn niet aftrekbaar.
De wijze waarop het resultaat bij onroerende zaken wordt vastgesteld is overeenkomstig hetgeen bij ondernemingen gebeurt en dus is het zogenaamde begrip goedkoopmansgebruik van toepassing.
Kostenaftrek zal beperkt worden; voor gemengde kosten wordt de aftrek niet toegestaan.
Onduidelijk is nog hoe de step up per 31 december2026 zal zijn voor wat betreft de waarde van onroerende zaken.
Het toekomstig tarief voor de belasting in box 3 zal naar verwachting tussen de 33% en 37% bedragen.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel